Titel Zaaier         
"De Zaaier" - een kerkbode tot verdieping van het geestelijk leven
en ter bevordering van het onderlinge contact binnen Hervormde en Hersteld Hervormde gemeenten
in de Alb
lasserwaard (Oost) en Vijfheerenlanden.
De kerkbode "De Zaaier" verschijnt wekelijks (ISSN 1384-8143)


Eindredacteur
(Persberichten en dergelijk naar de eindredacteur.)

Ds. J. Vis
Hazelaarsingel 8
4231 DK Meerkerk
Telefoon: 0183-353790
email: jvisvdm@solcon.nl

Secretaris
Ds. P. de Jager
Kortenhoevenseweg 24
4128CR Lexmond
Telefoon: 0347-340515

Corrector/samensteller kerbode
J. Slappendel

Telefoon: 0183-581622

(Familie)advertenties
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier)
Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Telefoon: 0183-583333
Fax: 0183-588220
email: zaaier@degrootdruk.nl
Bezoekadres: Zuidzijde 131, Goudriaan

Administratie
mw. G.C. de Lange-den Hartog
Hei- en Boeicopseweg 73
4126 RE Hei- en Boeicop
Telefoon 0345-642040
bezorging TNT
Rabobank 35.84.64.269


Abbonnementen
33,50 voor een postabonnement
28,50 voor een papieren abonnement
18,50 voor een digitaal abonnement.

Rekeningnummer van de kerkbode is: Rabobank 35.84.64.269

Adreswijzigingen, nieuwe abonnees, opzeggingen e.d. tenminste zes weken van tevoren doorgeven.
Dit kan uitsluitend schriftelijk naar de administratie of per e-mail: info@kerkbode-dezaaier.nl