Titel Zaaier         
"De Zaaier" - een kerkbode tot verdieping van het geestelijk leven
en ter bevordering van het onderlinge contact binnen Hervormde en Hersteld Hervormde gemeenten
in de Alb
lasserwaard (Oost) en Vijfheerenlanden.
De kerkbode "De Zaaier" verschijnt wekelijks (ISSN 1384-8143)


Eindredacteur
(Persberichten en dergelijk naar de eindredacteur.)

Ds. H. Klink
Dorpsweg 11
4223 NA Hoornaar
Telefoon: 0183-581321
email: hklink@kpnmail.nl

Voorzitter
Ds. C. Mijderwijk
Prinses Marijkeweg 15
4231 BP Meerkerk
Telefoon: 0183-351255
email:
cmijderwijk@solcon.nl

Secretaris
Ds. D. Verkuil
Kerkweg 2
4122 GC  Zijderveld
Telefoon: 0345-701107
email: dverkuil@solcon.nl

Corrector/samensteller kerbode
J. Slappendel

Telefoon: 0183-581622

(Familie)advertenties
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier)
Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Telefoon: 0183-583333
Fax: 0183-583305
email: zaaier@degrootdruk.nl
Bezoekadres: Zuidzijde 131, Goudriaan
Advertentiekosten:  0,60 per mm.

Administratie
mw. G.C. de Lange-den Hartog
Hei- en Boeicopseweg 73
4126 RE Hei- en Boeicop
Telefoon 0345-642040
bezorging TNT
Rabobank 35.84.64.269
info@kerkbode-dezaaier.nl

Abbonnementen
34,00 voor een postabonnement
29,00 voor een papieren abonnement
18,50 voor een digitaal abonnement.

Rekeningnummer van de kerkbode is: Rabobank 35.84.64.269

Adreswijzigingen, nieuwe abonnees, opzeggingen e.d. tenminste zes weken van tevoren doorgeven.
Dit kan uitsluitend schriftelijk naar de administratie of per e-mail: info@kerkbode-dezaaier.nl